"Frisören" i fullt arbete. Ulla och Vilda väntar tålmodigt på sin tur.