Fina Deli lämnade oss på Törnby för de evigt gröna ängarna den 9 oktober 2015.