Frieda har flyttat hem till familjens nya gård ute på Färingsö.