Gina har flyttat till familjens nya gård på Färingsö - tillsammans med Frieda.