Mökkvi från Hällan
En fin liten islandsvalack som lämnat oss för de gröna ängarna.
Saknas oss!