Suprima lämnades oss och betar nu på de evigt gröna ängarna.