Ponnyn Lillen och åsnan Elvis.
Vi fick låna dem då vi hade 4H-verksamhet på gården.