Esperanto har varit duktig på dressyrbanan.
Maj 2014