Molly är sur för någon har stängt luckan vid trappan.