Zeta. Mossa, jo jag tackar jag. Föredrar ensilage.