Hero och De Light står och funderar över tillvaron.