Glatt återbesök i hagen: De Light kom hem och blev kliad av både William och Hero.