Så här hittar du till Törnby

Törnby!
Rakt ovanför!

Törnby gård och stall ligger i Skå på Färingsö.

Kommer du med bil från Stockholm:

  • Drottningholmsvägen via Brommaplan och mot Ekerö och Drottningholm.
  • Efter ca 8-9 km kommer du till en rondell - tag höger mot Färentuna/Stenhamra.
  • Efter ca 5-6 km passerar du OKQ8 i Skå.
  • Tag vänster efter busshållplatsen: Stenhamra 4 km.
  • I en S-kurva har du Törnby till vänster - infart mitt i kurvan.

 

Åker du kollektivt

  • T-banan till Brommaplan och därefter bussar mot Stenhamra.
  • Stig av vid Svanhagen alt åk en station till: Törnby.